HomeActueelNieuwsPRIMEUR CURAMARE MET DIGITALE OVERDRACHT VERPLEEGKUNDIGE GEGEVENS

PRIMEUR CURAMARE MET DIGITALE OVERDRACHT VERPLEEGKUNDIGE GEGEVENS

11 juni 2020

Proeftuin eOverdracht levert nieuwe standaard op voor overdracht tussen cure en care

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare hebben binnen de Proeftuin eOverdracht een nieuwe standaard neergezet voor de onderlinge digitale overdracht van verpleegkundige gegevens tussen cure en care. Tegelijkertijd optimaliseerden de zorginstellingen met behulp van leveranciers ChipSoft, ZorgDomein en Adapcare het gehele logistieke proces van de overdrachten. Hierdoor beschikken de betrokken partijen in de keten altijd over de volledige verpleegkundige informatie.

Tijdsbesparing
Voorheen belden zorginstellingen de regio af voor een geschikte plaats voor hun patiënt, een tijdrovende klus. Dat is nu niet langer nodig. Via het vraag en aanbodplatform ZorgDomein kan nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar het meest passende zorgaanbod voor de patiënt.
Als dit gevonden is, volgt een digitaal plaatsingsverzoek. Na goedkeuring van de ontvangende zorginstelling vindt de daadwerkelijke overdracht van de relevante gegevens plaats. Daardoor heeft alleen de zorginstelling waar de patiënt uiteindelijk heen gaat, inzicht in die gegevens.
In deze proeftuin is gekozen voor een elektronische overdracht van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis naar de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare, maar de oplossing is zodanig gerealiseerd dat iedere zorgpartner in de regio de verpleegkundige overdracht zowel kan verzenden als ontvangen.

Gemak voor zorgverlener
Jacco Weststrate, Chief Information Officer bij CuraMare, is zeer tevreden over de nieuwe digitale overdracht: “Deze overdracht gaat uit van het eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik verderop in de keten, zonder dubbele registraties zodat de informatie overal beschikbaar is.
We willen het de zorgverlener zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat betekent dat iedereen in zijn eigen systeem kan blijven werken, zonder een uitstap te hoeven maken naar een ander systeem. Verpleegkundige gegevens uit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis - in HiX van ChipSoft - worden via ZorgDomein naadloos overgehaald naar de thuis- en ouderenzorg van CuraMare - in Pluriform Zorg van Adapcare - en vice versa.”

Voordeel voor de patiënt
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties hadden in deze proeftuin het voordeel dat zij onder dezelfde zorgorganisatie CuraMare vallen. Weststrate: “Hierdoor konden we slagvaardig zijn. Toen wij met elkaar bedachten dat we wilden meedoen aan de proeftuin
eOverdracht, hebben we direct onze belangrijkste leveranciers benaderd om over passende oplossingen na te denken. De nieuwe, tot voor kort niet beproefde, landelijke standaard eOverdracht was daarbij het uitgangspunt. Niet alleen voor CuraMare zelf, maar voor de hele regio.
Zo kunnen we snel opschalen met één standaard, ongeacht welke partij daarbij betrokken is. Op die manier borgen we de kwaliteit en tijdigheid van overdrachten regiobreed en ervaren de patiënten en zorgverleners een drempelloze overdracht van verpleegkundige gegevens.”

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.