HomeActueelNieuwsBedrijfsontwikkelingen en financiële resultaten CuraMare

Bedrijfsontwikkelingen en financiële resultaten CuraMare

2 juni 2017


Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis presenteert positief resultaat over 2016

Recent is de jaarrekening van stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis afgerond en goedgekeurd. Ook de jaarrekeningen van de stichting CuraMare en stichting Ondersteunende Diensten zijn afgerond en goedgekeurd. De jaarrekening van stichting ZVGO zit in de afrondende fase. In overleg met de accountant is de verwachting dat deze eind juni 2016 gepubliceerd kan worden samen met de geconsolideerde jaarrekening van stichting CuraMare. De jaardocumenten vindt u hier.

Positief jaarresultaat voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft haar positie verstevigd door de verdere vormgeving van het netwerk met het Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis. De samenwerking met het Ikazia Ziekenhuis wordt gecontinueerd. 

De zorgvraag in de locaties van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is gelijk aan het niveau van 2015. Uiteindelijk werd een positief financieel resultaat geboekt van ruim 2,3 miljoen Euro (resultaat 2015: 2,95 miljoen Euro positief). Dit is 2,5 % van de totale omzet van 93,4 miljoen (omzet 2015: 92,6 Euro miljoen).

Samenwerking in Spijkenisse Medisch Centrum
Het Spijkenisse Medisch Centrum waarvan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis via de Coöperatie Zorg in regio Zuid samen met het Maasstad Ziekenhuis eigenaar is, heeft in 2016 de weg terug omhoog gevonden. Inmiddels is er sprake van een klein positief vermogen en een positief genormaliseerd bedrijfsresultaat. 

Veranderde samenstelling Raad van Bestuur
Eind 2016 heeft CuraMare met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigd met de heer Driesse, lid van de Raad van Bestuur. De financiële afwikkeling hiervan heeft conform WNT wet- en regelgeving plaatsgevonden. Zodra ook de ZVGO-jaarrekening en de geconsolideerde balans zijn vastgesteld en goedgekeurd zal hier eveneens verslag van worden gedaan.

 Flinke stappen op gebied van organisatie en kwaliteit
Op organisatorisch- en kwaliteitsgebied zijn wederom een aantal belangrijke stappen gezet. De vier ziekenhuizen in de regio Rijnmond-Zuid zijn bezig met de implementatie van een elektronisch patiëntendossier, waarbij onder voorwaarden dossiervoering over de ziekenhuizen heen kan plaatsvinden. 

De thuis – en ouderenzorg heeft ondanks de toenemende werkdruk, krapper wordende budgetten, en voortdurend wijzigende wet- en regelgeving goede inhoudelijke resultaten weten te behalen. Vanuit het programma ‘Waardigheid en Trots’  is een nieuwe organisatorische eenheid Welzijn & Dagbesteding opgezet om kwaliteit van leven te bevorderen en zijn mooie projecten gefinancierd die het welzijn van de cliënten bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn: o.a. de  woongroepen die jaarlijks 500 euro ontvangen om te besteden aan een zinvolle dag invulling, een vervoersbudget om dagelijkse uitjes - denk aan marktbezoek, winkelen, koffie drinken in het dorp- mogelijk te maken en meer aandacht voor geestelijke verzorging in de laatste levensfase. Medewerkers worden daarbij ondersteund met verschillende cursussen om persoonsgerichte zorg onderdeel van het dagelijks handelen te maken. 

Keurmerken bekroning voor goede zorg
Alle locaties en de thuiszorg hebben opnieuw het gouden keurmerk PREZO behaald. Bij Ebbe en Vloed vindt momenteel de audit plaats. Naar verwachting behaalt ook deze locatie het PREZO certificaat. Daarnaast werden door het ziekenhuis de volgende keurmerken gecontinueerd; Groene vink voor goede stomazorg, Kwaliteitszegel Dermatologie, Roze lintje van de Borstkanker Vereniging,  Smiley (brons, zilver), het Spataderkeurmerk en de Zorg voor Borstvoeding. De heraccreditatie NIAZ werd met vlag en wimpel gehaald. In de organisatie is derhalve sprake van een stevige verbetercultuur met veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid.