HomeActueelNieuwsRaad van Toezicht reageert op ontslagvergoeding W. Driesse

Raad van Toezicht reageert op ontslagvergoeding W. Driesse

12 juni 2017


Zaterdag 10 juni jongstleden is er landelijke berichtgeving geweest omtrent de beloning van zorgbestuurders. Zo ook over de beloning van de Raad van Bestuur van CuraMare, waaronder zowel ziekenhuiszorg als thuis en ouderenzorg valt, en in het bijzonder over de ontslagvergoeding van de heer W. Driesse.

Zoals vermeld in de jaarverantwoording van CuraMare heeft de heer Driesse een ontslagvergoeding ontvangen van een jaarinkomen. Dat is conform de regeling opgenomen in zijn acht jaar oude arbeidsovereenkomst! De ontslagvergoeding past binnen de overgangsregeling van de Wet Normering Topinkomens en is goedgekeurd door de accountant.

De overeenkomst met Wim Driesse was een onderhandelingsresultaat tussen Wim Driesse en de Raad van Toezicht. Daarbij ging het om een afweging van belangen van Wim Driesse en van CuraMare. Alternatieve oplossingen bleken niet haalbaar of waren ook maatschappelijk gezien ongewenst.

Alhoewel het onderhandelingsresultaat past binnen de wettelijke kaders, begrijpen wij heel goed dat er vragen over leven. Vooral omdat met name de thuis- en ouderenzorg onder druk staat en ons personeel dat ervaart  in het dagelijks. U mag er verzekerd van zijn, dat de Raad van Toezicht zich dit terdege bewust is. Naar onze overtuiging hebben we, ook gegeven bestaande regelgeving, met de overeenkomst voorkomen dat de schade voor CuraMare, ook maatschappelijk gezien, groter zou worden.

Bert Kool, voorzitter Raad van Toezicht CuraMare