HomeVerwijzersLaboratorium

Laboratorium

Services KCHL
Het KCHL van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar haar aanvragers een zo breed mogelijke ondersteuning te geven. Dat doen we op verschillende manieren. 

Klinisch chemici voor u beschikbaar
Zo zijn er twee klinisch chemici beschikbaar om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden. Zij zijn ook bereid om in de huisartsenpraktijken scholing over een specifiek onderwerp te verzorgen (DTO’s). Tevens kan dan op basis van statistieken het aanvraagpatroon van de huisartspraktijk besproken worden.

Ook voor doktersassistenten en praktijkondersteuners kunnen scholingsavonden worden georganiseerd.

 Afwijkende uitslagen worden doorgebeld

Gezien de verschillende behoeftes van de aanvragers is er een aparte doorbellijst voor specialisten en een aparte doorbellijst voor huisartsen opgesteld. Klik hier voor de doorbellijst specialisten en huisartsen. (download)

Bloedafnamepunten
Het KCHL heeft een uitgebreid netwerk van bloedafnamepunten, verspreid over Goeree-Overflakkee en Voorne Putten. De actuele locaties en openingstijden vindt u hier. 

Bloedafnames aan huis
Wij verzorgen ook bloedafnames aan huis. Om er zeker van te zijn dat de juiste groep patiënten hier gebruik van maakt worden bloedafnames aan huis uitsluitend verricht op verzoek van een arts. We doen dan ook een beroep op de aanvragers om hier zorgvuldig en gewetensvol mee om te gaan.

Overzicht veel voorkomende aanvragen
Van veel voorkomende aanvragen hebben we een overzicht (download) samengesteld waarin de referentiewaarden en de doorlooptijden zijn vermeld. 

Op de website www.labdiagnostiek.nl staat een bepalingenwijzer met een overzicht van bepalingen die bij het laboratorium van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kunnen worden aangevraagd.

Oproepservice chronische zorg
Het KCHL biedt de huisartsen een oproepservice voor chronische zorg aan. We doen dat al enige jaren voor de diabetescontrole en de CVRM, maar op verzoek kunnen hier ook andere services voor ingericht worden.

Plaatsen POCT-apparatuur
Op verzoek plaatsen we zg POCT-apparatuur (Point Of Care Testing) waarmee in de huisartsenpraktijk binnen zeer korte tijd een betrouwbare meting voor een bepaald onderzoek verricht kan worden. Het veruit belangrijkste voorbeeld hiervan is de CRP-meter, maar indien gewenst zijn er (na overleg met één van de klinisch chemici) ook andere voorbeelden denkbaar.

(Afname)materialen nodig?
Wanneer u (afname)materialen nodig heeft volstaat het om een e-mail te sturen naar lab@vanweelbethesda.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de materialen zo snel mogelijk tot uw beschikking heeft.

CONTACT
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de klinisch chemici, bereikbaar via het secretariaat van het KCHL op telefoonnummer 0187 607177.