HomeIk ben patiëntAlgemene behandelinformatieKosten, vergoedingen en tarieven

Kosten, vergoedingen en tarieven

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basis zorgverzekering te hebben.  U verzekert hiermee de basiszorg voor onder andere uw bezoek aan het ziekenhuis. Zorgverzekeraars vergoeden niet alle ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg betaalt u zelf tot het bedrag van het afgesproken eigen risico. Dit is een wettelijke afspraak. U kunt vrijwillig een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor kosten die het basispakket niet vergoed. Valt de zorg onder een aanvullende verzekering, dan geldt het betalen van het eigen risico niet. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385,- tenzij u ervoor heeft gekozen om dit bedrag op uw polis te verhogen. 

Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op deze pagina  en op zorgnota.nl.

Uw zorgverzekering en polisvoorwaarden

Uw zorgverzekering en polisvoorwaarden

Uw nota en betalen

Uw nota en betalen

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.