Kwaliteitsonderzoek

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voert, net als andere zorginstellingen in Nederland, kwaliteitsonderzoek uit. Hierbij kunt u denken aan tevredenheidsonderzoek waarmee zorg tussen ziekenhuizen wordt vergeleken. Informatie uit het kwaliteitsonderzoek wordt ook gebruikt om inzicht te krijgen in ziektebeelden en de verspreiding hiervan of voor de verbetering van organisaties.
Voor kwaliteitsonderzoek worden patiëntgegevens van zorginstellingen uit het hele land doorgegeven aan externe instanties. Uiteraard gebeurt dit veilig en vertrouwelijk, met respect voor uw privacy. Deze informatie wordt verwerkt tot anonieme informatie waardoor uw gegevens niet herleidbaar zijn.
Door uw bijdrage is het mogelijk om inzicht te krijgen in de zorg. Wij hopen dan ook van harte dat u geen bezwaar heeft tegen het doorgeven van uw gegevens. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van uw gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken bij het afsprakenbureau. Wij verstrekken uw gegevens dan niet aan externe instanties. Het afsprakenbureau is bereikbaar op 0187 60 23 55 of via afsprakenbureau@vanweelbethesda.nl