Opname en ontslag

Oproep en voorbereiding voor opname
Samen met uw behandelend arts wordt besloten of u opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dit kan een dagopname of een meerdaagse opname zijn. U krijgt zo snel mogelijk telefonisch of schriftelijk bericht over de datum. Bij het vaststellen van een opnamedatum kan rekening worden gehouden met uw wensen.

Wat neemt u mee bij opname?
Wanneer u voor opname naar het ziekenhuis komt, verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of identiteitskaart)
 • Geldige verzekeringspapieren of verzekeringspas
 • Afsprakenkaart 
 • Actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek of huisarts) en uw medicijnen in originele verpakking
 • Gemakkelijk zittende kleding voor na de behandeling, slippers of pantoffels
 • Tijdschrift, boek of iets anders ter ontspanning

Extra voor kinderen:

 • Speelgoed/knuffel
 • Eventueel een speen of eigen beker/fles

Extra bij meerdaagse opname:

 • Eventuele dieetvoorschriften
 • (Nacht)kleding, ondergoed, ochtendjas, gemakkelijk zittende kleding (pyjama/joggingpak)
 • Toiletbenodigdheden (zeep, tandenborstel, tandpasta, kam etc.)
 • Eventueel (lees)bril en brillenkoker, gehoorapparaat, krukken, rollator

Het ziekenhuis zorgt voor handdoeken en washandjes. Verder kunnen boeken, puzzels, handwerk, tijdschriften, schrijfgerei, wat kleingeld en een lijstje met belangrijke telefoonnummers van pas komen.

Een ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk en wij adviseren u om waardevolle spullen thuis te laten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw kostbaarheden.

De dag van opname
Komt u voor opname naar ons ziekenhuis, dan meldt u zich bij de receptie. Hierna schrijft u zich in bij het Opnamebureau. Gebruikt u medicijnen dan gaat u daarna naar het ApotheekServicePunt om uw actuele medicijngebruik te bespreken. Komt u voor een operatie dan bent u al bij de PreOperatieveScreening geweest en slaat u deze stap over.

Ontslag en nazorg
Op de dag dat u naar huis gaat krijgt u ontslagpapieren mee met daarin informatie over:

 • de controleafspraak op de polikliniek
 • een recept voor medicatie (indien nodig) verkrijgbaar bij het ApotheekServicePunt 
 • een recept (indien nodig) voor verbandmateriaal

Wij adviseren u tijdig uw vervoer naar huis te regelen.

CuraMare Zorgbemiddeling
Heeft u na ontslag uit het ziekenhuis nazorg nodig? Dan neemt de verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft hiervoor contact op met CuraMare Zorgbemiddeling . CuraMare Zorgbemiddeling zorgt voor:

 • Zorg thuis door een thuiszorgorganisatie
 • Tijdelijk verblijf in een zorginstelling voor revalidatie of herstel na uw ziekenhuisopname
 • Het aanvragen van een indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg) voor wonen met zorg op een van de woonzorglocaties van CuraMare