Privacy en geheimhouding

Wetenschappelijk onderzoek
In het Van Weel Bethesdaziekenhuis wordt onderzoek gedaan met medische gegevens en lichaamsmateriaal. Onderzoek vindt plaats op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Het gaat hierbij niet alleen om medisch wetenschappelijk onderzoek, maar ook om onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zorgverlening.

Onderzoek met behulp van uw gegevens
Uit gegevens die door ons worden vastgelegd in het kader van reguliere zorg kunnen wij belangrijke informatie verkrijgen. Het kan daarom zijn dat gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor onderzoek binnen ons ziekenhuis. Wanneer een dergelijk onderzoek wordt gedaan, zullen uw gegevens worden gecodeerd of geanonimiseerd alvorens ze verwerkt en opgeslagen worden, zodat gegevens niet naar u te herleiden zijn.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en/of medische gegevens, kunt u dit aangeven bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Van Weel Bethesdaziekenhuis: mr. M.G. R. van der Poel, bereikbaar via privacy@curamare.nl of via 0187 60 73 00 of stuur een brief naar:

Afdeling Juridische Zaken
t.a.v. Mevr. M.G.R. van der Poel
Postbus 153
3240 AD Middelharnis

Klinisch wetenschappelijk onderzoek
U kunt door uw behandelend arts gevraagd worden deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde behandeling. De arts moet u voor deelname toestemming vragen. Het deelnemen aan een onderzoek is altijd een vrijwillige keuze en nooit verplicht. Klik hier voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in het Van Weel Bethesdaziekenhuis en de folder medisch wetenschappelijk onderzoek van het VWS.

Recht op privacy
U hebt als patiënt recht op de bescherming van uw privacy. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis draagt ervoor zorg dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.
Hulpverleners in het ziekenhuis hebben een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met derden die niet zijn betrokken bij uw behandeling uw gegevens mogen delen zonder dat u dat goed vindt. Alleen in bijzondere gevallen mogen zij het medisch beroepsgeheim doorbreken. Als zorginstelling is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook verplicht om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de AVG worden eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens
Zodra u in ons ziekenhuis komt en wordt ingeschreven als patiënt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verwerken betekent dat wij uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, aanvullen en verstrekken aan zorgverleners. Als u bij ons wordt behandeld, dan worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Naast uw medische gegevens, zoals diagnoses en allergieën, verwerken wij ook uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit is nodig om te voorkomen dat u met een andere patiënt wordt verwisseld. Wij zullen niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar. 

Privacybeleid
In ons Privacybeleid CuraMare hebben wij verder omschreven wat wij met uw gegevens doen en waarom en wat uw privacyrechten als patiënt zijn. 

 

Acquisitie via privacy@curamare.nl wordt niet op prijs gesteld.