Uw medisch dossier

Recht op informatie
Als patiënt heeft u recht op informatie over uw ziekte en de aard en gevolgen hiervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U kunt zelf uw medische gegevens inzien via het patiëntenportaal. U krijgt daarmee dan ook de mogelijkheid om uw medische gegevens te bewaren en/of te printen.

Uw zorgverlener is verplicht u in begrijpelijke taal alle informatie te geven over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico´s die de behandeling met zich meebrengt en uw vooruitzichten. Daarnaast is uw zorgverlener verplicht informatie te geven over eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden. Indien u wenst, kunt u deze informatie schriftelijk ontvangen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeren u zo goed mogelijk. Indien u niet alles begrijpt of onthoudt, kunt u altijd om toelichting vragen.

Binnen de wet bestaat een uitzondering op de informatieplicht van de zorgverlener, de zogenaamde“therapeutische exceptie”. De hulpverlener kan het geven van informatie achterwege laten wanneer hij/zij zeer sterke aanwijzingen heeft dat het informeren van de patiënt ernstig schade tot gevolg kan hebben.

Daarnaast heeft u recht op afschrift, correctie, aanvulling en vernietiging van uw dossier of het opvragen van medische beelden. Wilt u van een van deze opties gebruik maken, vul dan het van toepassing zijnde aanvraagformulier in en stuur uw schriftelijk verzoek naar het  Secretariaat Raad van Bestuur.
Het is van belang dat u het betreffende aanvraagformulier volledig invult, anders kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. In de bijbehorende toelichting wordt een verdere uitleg gegeven, over onder andere bijzondere patiëntcategorieën, zoals minderjarigen, wilsonbekwame en overleden patiënten.  

Aanvraagformulier afschrift - inzage - correctie of aanvulling van het medisch dossier
Aanvraagformulier voor vernietiging van medische gegevens
Aanvraagformulier opvragen medische beelden

Recht op geen informatie

U kunt als patiënt aangeven om geen of bepaalde informatie niet te ontvangen. Uw zorgverlener zal deze wens respecteren. Mocht er, door het niet geven van informatie, ernstig nadeel voor u of uw omgeving ontstaan, dan kan de arts besluiten deze informatie, ondanks uw wens, toch te geven.

Toestemmingsvereiste
Voor een behandeling of onderzoek vraagt uw behandelend arts uw toestemming. U hebt het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Bij ingrijpende behandelingen wordt uw toestemming uitdrukkelijk gevraagd. In overige gevallen gaat de hulpverlener ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend hebt gegeven. In acute situaties mag de hulpverlener in uw belang zonder toestemming handelen. 

Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders of voogd. Zij geven toestemming voor de behandeling. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van de ouders/voogd als van het kind nodig. Kinderen vanaf 16 jaar worden gelijkgesteld met volwassenen en beslissen dus zelf.