Wachttijden

Als u een afspraak wilt maken in onze ziekenhuis kunt u te maken krijgen met een wachttijd. Hier vindt u een overzicht van de wachttijden van onze specialismes en behandelingen. De wachttijden hebben UITSLUITEND betrekking op afspraken die niet spoedeisend zijn. 

Soms kunt u eerder bij een specialist terecht dan de aangegeven wachttijd als uw huisarts persoonlijk contact opneemt met de specialist. Heeft u zelf voorkeur voor een bepaalde specialist dan kan de wachttijd anders zijn dan hieronder aangegeven. 

De wachttijd wordt berekent aan de hand van het aantal weken tussen het moment van openen van het zorgtraject en het uitvoeren van één van de kenmerkende zorgactiviteiten binnen dat subtraject, aan de hand van afgesloten DBC-zorgtrajecten in de afgelopen 3 maanden. Het aantal weken wordt naar boven afgerond op hele weken, waarmee de minimale wachttijd 1 week is. 

 

Actuele wachttijden per  01/ 03/ 2018

A. WACHTTIJDEN POLIKLINIEK

Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek en het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Het aantal weken wordt naar boven afgerond op hele weken, waarmee de minimale wachttijd 1 week is.

 

 

Specialisme

 

 

Subspecialisme

Locatie Dirksland

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Hellevoetsluis

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Brielle
 

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Spijkenisse

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

 

 

 

 

 

 

1.

Allergologie (via poli dermatologie)

3 weken

3 weken

 

Niet aanwezig

2.

Cardiologie

3 weken

7 weken

7 weken

Niet aanwezig

3.

Chirurgie algemeen

2 weken

6 weken

3 weken

Niet aanwezig

 

a) Vaatchirurgie

2 weken

6 weken

3 weken

Niet aanwezig

 

b) Gastro-enterologie

2 weken

6 weken

3 weken

Niet aanwezig

 

c) Mammapoli

1 week

Niet aanwezig 

1 week

Niet aanwezig

4.

Dermatologie

3 weken

 3 weken

3 weken

Niet aanwezig

5.

Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

7 weken

Niet aanwezig 

Niet aanwezig

Niet aanwezig

6.

Gynaecologie algemeen

3 weken

3 weken

3 weken

Niet aanwezig

 

a) Infertiliteit

3 weken

3 weken

3 weken

Niet aanwezig

 

b) Incontinentie voor de vrouw

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

7

Interne geneeskunde algemeen

 

7 weken

6 weken

6 weken

Niet aanwezig

 

a) Endocrinologie

 

7 weken

7 weken

 

Niet aanwezig

 

            b) Nefrologie

Niet aanwezig

15 weken

4 weken

Niet aanwezig

8.

Kaakchirurgie

Afspraken maken voor in Het Van Weel- Bethesda ziekenhuis verloopt via het Ikazia ziekenhuis – tel.: 010-2975320

Afspraken maken voor in Het Van Weel- Bethesda ziekenhuis verloopt via het Ikazia ziekenhuis – tel.: 010-2975320

Niet aanwezig

Niet aanwezig

9.

Keel-, neus- en oorheelkunde

3 weken

3 weken

5 weken

Wachttijden via SMC

 

a) Apneu (OSAS)

10 weken

Niet aanwezig

10 weken

Niet aanwezig

10.

Kindergeneeskunde algemeen

3 weken

7 weken

6 weken

3 weken 

11.

Klinische geriatrie

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

12.

Longgeneeskunde

6 weken

5 weken

8 weken

Niet aanwezig

 

a) Oncologie

1 week

1 week

1 week

Niet aanwezig

 

b) Apneu (OSAS)

10 weken

 Niet aanwezig

10 weken

Niet aanwezig

13.

Neurochirurgie

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

14.

Neurologie

7 weken

7 weken

8 weken

Niet aanwezig

15.

Oogheelkunde

4 weken

5 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

16.

Orthopedie

4 weken 

5 weken 

5 weken 

Niet aanwezig

17.

Pijnbestrijding/ anesthesiologie

7 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

18.

Plastische chirurgie

5 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

19.

Psychiatrie

Afspraken maken voor in Het Van Weel- Bethesda ziekenhuis verloopt via de Antes zorggroep tel.: 0181-655730

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

20.

Reumatologie

3 weken

Niet aanwezig

2 weken

Niet aanwezig

21.

Revalidatie

5 weken

3 weken

4 weken

Niet aanwezig

22.

Thoraxchirurgie

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

23.

Urologie

6 weken

6 weken

 

Niet aanwezig

 

B. Wachttijden behandeling

Het aantal weken tussen het moment van openen van het zorgtraject en het uitvoeren van één van de kenmerkende zorgactiviteiten binnen dat subtraject, aan de hand van afgesloten DBC-zorgtrajecten in de afgelopen 3 maanden. Het aantal weken wordt naar boven afgerond op hele weken, waarmee de minimale wachttijd 1 week is.

 

Behandeling (specialisme)

 

Locatie Dirksland

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Hellevoetsluis

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Brielle


Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Spijkenisse

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

 

 

 

 

 

 

1.a

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1.b

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (interventieradiologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

2

Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde)

5 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

3

Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

3 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

4

Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

5

Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

6

Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

7

Borstvergroting (plastische chirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

8

Borstverkleining (plastische chirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

9.a

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

9.b

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

10

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

11.a

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde)

1 week

5 weken

2 weken

Niet aanwezig

11.b

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (orthopedie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

11.c

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

12

Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

13

Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

8 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

14.a

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

14.b

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (interventieradiologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

15

Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

16

Dotterbehandeling (cardiologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

17

Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie)

2 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

18

Galblaasverwijdering (heelkunde)

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

19

Initiële totale heupvervanging (orthopedie)

10 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

20

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

21

Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

22

Initiële totale knie vervanging (orthopedie)

2 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

23.a

Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

23.b

Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (neurochirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

24

Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)

2 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

25

Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

26

Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang  slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

27.a

Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)

(orthopedie)

4 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

27.b

Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

28

Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)

3 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

29

Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

30

Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)

3 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

31

Open hartoperatie (thoraxchirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

32

Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

33

Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

34.a

Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (neurochirurgie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

34.b

Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (anesthesiologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

35.a

Sterilisatie man (heelkunde)

1 week

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

35.b

Sterilisatie man (urologie)

1 week

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

36

Sterilisatie vrouw (gynaecologie)

7 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

37.a

Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie)

7 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

37.b

Operatieve behandeling stressincontinentie  (urologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

38

Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

39.a

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde)

3 weken

10 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

39.b

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (dermatologie)

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

C. Wachttijd diagnostiek

Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Het gaat hierbij dus om een verwijzing door een derde partij, en niet om een interne doorverwijzing binnen de instelling. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie*. Het aantal weken wordt naar boven afgerond op hele weken, waarmee de minimale wachttijd 1 week is.

 

Diagnostiek

Locatie Dirksland

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Hellevoetsluis

Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Brielle


Wachttijd in weken

ongeacht specialist

Locatie Spijkenisse

Wachttijd in weken

 

ongeacht specialist

 

 

 

 

 

 

1.

MRI-scan (radiologie)

 2 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

2.

CT-scan (radiologie)

 1 week

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

3.

Gastroscopie (gastro-enterologie)

 5 weken

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

NB: De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met NVZ of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 [datum actualisatie: 05/03/2018]