Wachttijden

Actuele wachttijden per  01 / 09 / 2019

 A. Wachttijden polikliniek

Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek en het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. 

B. Wachttijden behandeling

Het aantal kalenderdagen tussen het moment van openen van het zorgtraject en het uitvoeren van één van de kenmerkende zorgactiviteiten binnen dat subtraject, aan de hand van afgesloten DBC-zorgtrajecten in de afgelopen 3 maanden.

C. Wachttijd diagnostiek

Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Het gaat hierbij dus om een verwijzing door een derde partij, en niet om een interne doorverwijzing binnen de instelling. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie*. Het aantal weken wordt naar boven afgerond op hele weken, waarmee de minimale wachttijd 1 week is.

 

NB: De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

 

[datum actualisatie: 01/09/2019]

 

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.