Zelfbeschikking

U beslist zelf over uw lichaam en leven.

Twijfelt u aan de mening of behandeling van de arts die u behandeld of wilt u meer zekerheid hebben. Dan kunt u om een second opinion vragen.

Een second opinion is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw behandelend arts. Deze geeft op uw verzoek zijn oordeel over de diagnose of behandeling. Wilt u een second opinion, overleg dan met uw behandelend arts.
Voordat u een second opinion aanvraagt is het verstandig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een second opinion wordt niet altijd vergoed.

Wilsverklaring

Wilsverklaring

Euthanasie

Euthanasie

Abortus

Abortus

Orgaandonatie

Orgaandonatie

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.