Wilsverklaring

In een schriftelijke wilsverklaring legt u vast hoe u behandeld wilt worden als u in een situatie beland waarin u hierover niet zelfstandig kunt beslissen. In de wilsverklaring schrijft u op hoe u behandeld wilt worden en eventueel in welke situaties u weigert om medische behandelingen toe te laten. De verklaring is geldig als deze is opgesteld op het moment dat u zelf kunt bepalen of u een medische behandeling wilt onderdergaan en als uw handtekening en datum erop staan.

Als u een schriftelijke wilsverklaring heeft, is het belangrijk om deze voor uw behandeling met uw behandelend arts te bespreken. De arts weet dan precies wat u wilt.