U bent zelf verantwoordelijk voor betaling aan het ziekenhuis en/of de medisch specialist voor de zorg die aan u gegeven is . Deze betaling gaat bijna altijd via uw zorgverzekeraar. We raden u aan om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken welke kosten vergoed worden.

Vragen over uw factuur 
Wanneer een fysiek bezoek bij uw specialist niet noodzakelijk is, zetten wij deze afspraak om in een telefonisch consult. U hoeft dan niet naar ons ziekenhuis te komen, maar de inhoud en duur van het gesprek komen overeen met een fysiek contact. De kosten voor het telefonische consult zijn daarom gelijk aan die van een fysiek consult in het ziekenhuis. 

Hebt u toch nog vragen over uw factuur? Bel dan met de zorgadministratie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0187 60 76 11.

Meer informatie over het betalen van ziekenhuiszorg vindt u op zorgnota.nl

Algemene betalingsvoorwaarden
Hier treft u de algemene betalingsvoorwaarden van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, 8 februari 2013 onder nummer 21/2013. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van het ziekenhuis aan patiënten, waaronder behandeling, onderzoek en overige diensten.

Bent u niet verzekerd of wordt uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed dan kunt u op onze prijslijst zien wat uw behandeling kost. We raden u aan om  altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan welke kosten vergoed worden.

(DGM = Dure Geneesmiddelen / DBC = Diagnose Behandel Combinatie)

Passantenprijslijst DGM 2024 t/m december

Passantenprijslijst DGM 2023 t/m december

Passantenprijslijst DGM 2023 t/m september

Passantenprijslijst DGM 2023 t/m juni

Passantenprijslijst DBC 2023

Passantenprijslijst DGM 2022 t/m december

Passantenprijslijst DGM 2022 t/m april

Passantenprijslijst DBC 2022 versie januari

Passantenprijslijst DBC 2021 versie december

Passantenprijslijst DGM 2021 t/m december

Passantenprijslijst DGM 2021 t/m november

Passantenprijslijst DGM 2021 t/m oktober

Passantenprijslijst DBC 2021

De kolommen in prijslijst hebben de volgende betekenis:

Declaratiecode:

Code waaraan het tarief is gekoppeld, deze code kunt u terugvinden op de factuur.

Zorgproduct:

Code die gebruikt wordt om het DOT zorgproduct te registreren.

Kosten instelling:

Alle kosten die door het ziekenhuis gemaakt worden voor uw behandeling.

Totaal honorarium:

Het honorarium van de specialist waar u onder behandeling bent en alle ondersteunende specialisten.

Totaalprijs:

Totaal van kosten en honorarium.

Omschrijving:

Omschrijving van het zorgproduct.