Zorgverzekering en polisvoorwaarden

Gaat u binnenkort naar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of bent u al patiënt? Controleer eerst bij uw zorgverzekeraar of zij met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een contract hebben afgesloten. Vraag ook of uw polis de kosten van een behandeling of onderzoek in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (volledig) vergoedt. 

 • Contracten zorgverzekeraars 2023
  Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een afspraak gemaakt voor de zorg in 2023. Budgetpolissen zijn hierop uitgesloten. 

 • Contracten zorgverzekeraars 2024
  Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderhandelt met zorgverzekeraars over een afspraak voor de verzekerde zorg 2024. Budgetpolissen zijn hierop uitgesloten. De huidige status van de contracten wordt hieronder getoond:

Budgetpolissen
Heeft u een budgetpolis, dan is de kans groot dat (een deel van) de zorg die u in ons ziekenhuis ontvangt, niet vergoed wordt. Deze kosten komen dan voor uw rekening! We raden u aan om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken welke kosten vergoed worden.
Valt uw behandeling niet onder uw zorgpolis, dan kunt u op onze passantenprijslijst zien wat uw behandeling kost. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar of u een budgetpolis heeft. 

Let op
Onderstaande wordt - na het eigen risico - wel vergoed bij een budgetpolis:

 • spoedzorg
 • doorverwijzing van de behandelend medisch specialist naar een ander ziekenhuis
 • zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • 1e lijns diagnostiek
 • kaakchirurgie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende zorg
Niet alle ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van uw polisvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, brengt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Eigen risico
Het wettelijk vastgestelde eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder bedraagt € 385,- maar kan bij het afsluiten van een zorgverzekering door uzelf worden verhoogd tot € 885,-. Dat betekent dat wanneer u zorg gebruikt die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, u altijd eerst uw eigen risico betaalt. Dit geldt niet voor zorg die onder een aanvullende zorgverzekering valt.

Telefonisch of e-mail consult
Het is mogelijk om in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek te kiezen voor een telefonisch consult of een e-mail consult via het patiëntenportaal. Voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u geen reistijd en geen vervoers-/parkeerkosten heeft. Deze consulten worden op dezelfde manier verrekend als een herhaalconsult.

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan komen de volledige kosten voor uw eigen rekening en brengt het ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Inschrijven/wijzigingen van gegevens
Bij uw eerste bezoek dient u zich in te schrijven bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.Indien er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Patiëntenregistratie in de centrale hal.

Doorleverplicht
Een zorgverzekeraar kan contractueel een doorleverplicht overeenkomen. Indien geen doorleverplicht wordt overeengekomen, betekent dat wanneer het budget op is, zorg aan nieuwe patiënten niet meer vergoed wordt.

Labels
Zorgverzekeraars maken gebruik van verschillende label omschrijvingen. Op zorgwijzer.nl vindt u onder welke zorgverzekeraar welke labels precies vallen. 

Meer informatie
Onder Factuur en betalen vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de betalingswijze indien de behandeling (deels) voor uw eigen rekening is.

Veel gestelde vragen
Voor het antwoord op veel gestelde vragen verwijzen wij u door naar dezorgnota.nl