Medicatieveiligheid

Naast het Apotheek Service Punt, het Preoperatief spreekuur en de uitgiftebalie zorgt de ziekenhuisapotheek ook voor medicatieverificatie bij opname en ontslag en bij spoedopnames op de Spoedeisende Hulp, medicatiebegeleiding en -distributie in het ziekenhuis en voor het klaarmaken van cytostatica. Dit laatste is de bereiding van medicatie voor oncologiepatiënten. 

Medicatieverificatie bij opname en ontslag op het Apotheek Service Punt, tijdens het Preoperatief spreekuur en bij spoedopnames op de Spoedeisende Hulp (SEH)
Medicatieveiligheid begint bij goede informatie over de medicatie die gebruikt wordt. Om dit in kaart te brengen vindt er medicatieverificatie plaats. Een apothekersassistent(e)gaat hiervoor met de patiënt in gesprek. De medicatie wordt  in het interne systeem van het ziekenhuis geregistreerd zodat de arts een goed overzicht heeft van de gebruikte medicatie.Bij ontslag uit het ziekenhuis neemt de apothekersassistent(e) de medicatie voor thuis met de patiënt door zodat de goede medicatie bij de eigen apotheek opgehaald kan worden.

Medicatiebegeleiding en –verspreiding in het ziekenhuis
De ziekenhuisapotheek levert medicatie voor patiënten in het ziekenhuis aan de afdelingen. In het ziekenhuis wordt de medicatie voor de patiënten door de ziekenhuisapotheek aan de afdelingen verstrekt. Het team van de ziekenhuisapotheek houdt zich bezig met inkoop, verwerking en verstrekking van de medicatie. Hierbij letten zij op beschikbaarheid van geneesmiddelen, dosering, tijden en of de geneesmiddelen samen gebruikt mogen worden. De ziekenhuisapotheek bewaakt daarmee vooral de veiligheid en kwaliteit rondom het gebruik van geneesmiddelen. 

Cytostatica klaarmaken 
Wanneer een patiënt onder behandeling is bij de afdeling oncologie, dan kan die behandeling bestaan uit cytostatica. Cytostatica zijn celdodende of celdelingremmende middelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Onbedoelde blootstelling via de huid of door inademing kan mogelijk leiden tot ernstige gezondheidsschade.  Geneesmiddelen om kanker te bestrijden worden daarom onder steriele, extra veilige omstandigheden klaargemaakt voor de patiënt.