Pre Operatieve Screening

Komt u voor een operatie of onderzoek waarbij verdoving nodig is naar het ziekenhuis, dan bezoekt u eerst de Pre Operatieve Screening. Tijdens dit spreekuur spreekt u met o.a. de apothekersassisten, de doktersassistent, verpleegkundigen en de anesthesioloog.

Op basis van de Pre Operatieve Screening maakt uw behandelend arts een beslissing  over uw medicatie voor, tijdens of na uw operatie.

De apothekersassistente spreekt met u door welke medicatie u gebruikt en of er medicatie is waar u allergisch voor bent. Wij vragen u om een actueel overzicht van uw medicijnen en, indien van toepassing, oogdruppels, inhalatiemedicatie en zalven mee te nemen naar het PreOperatief Spreekuur. Het medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. 

De doktersassistente neemt uw bloeddruk op. Ook bespreekt zij met u eventuele onduidelijkheden op de vragenlijst. Deze lijst heeft u gekregen toen u te horen kreeg dat u voor een operatie of onderzoek met verdoving komt. 

De anesthesioloog, physician assistant anesthesiologie of anesthesieassistent beoordeelt of u gezond genoeg bent voor de operatie of het onderzoek. U krijgt een gesprek waarin onder andere de verschillende mogelijkheden van anesthesie (verdoving) worden uitgelegd. Ook doen zij een lichamelijk onderzoek en als het nodig is wordt u doorverwezen naar een andere specialist voor aanvullend onderzoek. 

De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname in het ziekenhuis en stelt u vragen die voor uw opname en operatie nodig zijn. U kunt bij de verpleegkundige ook terecht voor al uw vragen. Spreekt u de verpleegkundige niet tijdens de POS-poli, dan neemt zij alle informatie met u door op de dag van uw opname.