Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een mammografie te laten doen van één of beide borsten. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstraling.
Door middel van dit onderzoek kunnen afwijkingen aan de borsten worden opgespoord. Dit kunnen cysten zijn, maar ook forse klierzwellingen of andere afwijkingen. Gemiddeld duurt het onderzoek 15 minuten.

Het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bij de balie heeft gemeld, wordt u door de radiodiagnostisch laborante opgehaald en naar een kleedkamer gebracht, alwaar u het bovenlichaam moet ontbloten.

De laborante zal u bij het binnenhalen in de onderzoekkamer een en ander over het onderzoek vertellen. Er worden in eerste instantie vier foto’s gemaakt: van elke borst twee. Uw borst wordt door de laborante in de juiste houding op een plaat gepositioneerd. Daarna zal een tweede plaat de borst in deze houding stevig op de onderste plaat vastdrukken (comprimeren). Het is van groot belang dat dit comprimeren goed gebeurt: ten eerste willen we zoveel mogelijk van de borstklier op de foto krijgen, ten tweede is de opnamekwaliteit groter naarmate de borst steviger tussen de platen gecomprimeerd wordt. Al met al duurt dit enkele seconden, waarna de borst in een andere positie gefotografeerd wordt. Het comprimeren van de borst kan op zich geen kwaad, ook niet in geval u een borstimplantaat heeft.