Uw verblijf

Op de dag van uw opname:

 • U meldt zich bij de receptie via hoofdingang
 • Vervolgens gaat u langs het opname bureau.
 • Daarna bezoekt u het apotheek service punt (ASP), hier wordt uw actuele medicatie in de computer ingevoerd. Neem al uw medicatie mee, ook uw pufjes.
 • Bij gebruik van antistollingsmedicatie dient u ook uw doseringskaart mee te nemen.
 • Uw begeleider kan met u meelopen naar de afdeling en dient daarna weer naar huis te gaan. De verpleegkundige spreekt met u af of belt met uw begeleider wanneer u weer opgehaald mag worden.

Laboratorium:
Soms is het noodzakelijk om voor de opname nog bloed te prikken.
De polikliniek geeft u instructies wanneer dit van u verwacht wordt zodat u voor de opname eerst het laboratorium bezoekt.

Op de dag van opname neemt u mee:

 • Thuis kunt u voorbereidingen treffen voor uw opname (kleding, toiletspullen, boek etc.) en ontslag (te denken valt aan het regelen van thuiszorg).
 • Naam en telefoonnummer van eerste contactpersoon.
 • Eigen medicatie.
 • Wij adviseren u sieraden en kostbaarheden thuis te laten als u voor een operatie komt.


Informatie over de afdeling:

 • Op de afdeling dagbehandeling / kort verblijf mag u  uw mobiele telefoon meenemen. Dit is op uw eigen verantwoording. 
 • U kunt op de afdeling dagbehandeling / kort verblijf gratis gebruik maken van de televisie en WI-FI. 
 • Als uw behandeling het toelaat zorg de afdeling zorgt voor eten en drinken.
 • Bent u opgenomen voor een dagbehandeling maar u kunt niet dezelfde dag naar huis, dan blijft u een nacht op de afdeling dagbehandeling / kort verblijf. Indien u op vrijdag onverwachts een nacht moet blijven, dan wordt u overgeplaatst naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis.

Bij problemen:
Na iedere behandeling waarbij zich binnen 24 uur acute calamiteiten voordoen, neemt u contact op met de spoedeisende hulp. Deze is te bereiken via de receptie via telefoon 0187 60 73 00.

Alle andere vragen mag u altijd stellen aan de afdeling dagbehandeling / kort verblijf via telefoonnummer: 0187 60 74 95. De afdeling is 24 uur bereikbaar van maandag 07:00 uur t/m vrijdag 18:00 uur.
Bij problemen na 24 uur neemt u contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent, de huisarts of in het weekend en avonduren bij de huisartsenpost.