Spreekuur en behandelingen

Een behandeling door de ziekenhuisdiëtist is maatwerk. Er zijn twee manieren waarop u onder behandeling van de ziekenhuisdiëtist kunt komen:

Bij een ziekenhuisopname
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, dan komt de ziekenhuisdiëtist bij u langs als er risico is op ondervoeding door ziekte. De  ziekenhuisdiëtist  wordt ook ingeschakeld als er sprake is van sondevoeding, voeding via een infuus of andere condities waarbij voeding een rol speelt, zoals een ontsteking van de alvleesklier of als kauwen en slikken (tijdelijk) niet meer gaat of als er voedingsaanpassingen nodig zijn door bijvoorbeeld darm-, hartklachten.

Is er na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig, dan wordt u doorverwezen naar een diëtistenpraktijk. Krijgt u het advies om dieetpreparaten, drinkvoeding of sondevoeding te (blijven) gebruiken, dan vraagt de ziekenhuisdiëtist deze voeding met een machting voor u aan, waarna u de voeding thuis geleverd krijgt. Bent u bij een trombosedienst  aangemeld, dan dient u zelf door te geven dat u drink- of sondevoeding gebruikt.

Op de polikliniek (na doorverwijzing door een medisch specialist)

  • Complexe diabetes mellitus type 1 met insulinegebruik, vanaf tweemaal daags insuline,  of insulinepomp-therapie.
  • Zwangerschapsdiabetes
  • Kinderdiabetes (tot 18 jaar)*
  • Coeliakie (glutenintolerantie)
  • Oncologische aandoeningen waarvoor u chemoradiatietherapie ondergaat.

*de kinderartsen kunnen ook verwijzen naar specifieke externe kinderdiëtistenpraktijken. Zij werken samen met deze praktijken die ook spreekuur houden in ons ziekenhuis op de locaties Dirksland en Hellevoetsluis. 

Tijdens het eerste consult krijgt u veel vragen over uw gezondheid, uw medische gegevens, uw eet- en leefgewoonten, uw verwachtingen en uw wensen en doelen. De diëtist helpt u met het maken van een plan om uw doelen te behalen. 

In vervolgconsulten krijgt u verdere uitleg. De informatie wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie en zoekt de diëtist samen met u naar oplossingen voor eventuele knelpunten.

Naast een individueel consult kunt u ook deelnemen aan een groepsconsult bij insulinepomptherapie en zwangerschapsdiabetes. Dit geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en het kost u minder tijd om het ziekenhuis te bezoeken.  Het voordeel hiervan is dat u minder tijd kwijt bent aan uw ziekenhuisbezoeken en dat u veel van elkaar kunt leren. De diëtist werkt nauw samen met de medisch specialist en de verpleegkundige (diabetesteam en kinderdiabetesteam)