Spreekuur en behandelingen

U kunt in het ziekenhuis  onder behandeling van de fysiotherapeut komen bij een ziekenhuisopname, of poliklinisch, na doorverwijzing van een medisch specialist. 

Bij een ziekenhuisopname
Als uw behandelend arts het nodig vindt, vraagt hij een consult voor fysiotherapie aan. Dit kan zijn voor hulp bij ophoesten van slijm, starten met mobiliseren en beoordelen of dit veilig is, na een operatie/ingreep, het eerste herstel na een beroerte of andere neurologische aandoening en voor behoud van conditie.
Als er na ontslag uit het ziekenhuis nog fysiotherapie nodig is, of als u wordt doorverwezen naar een tijdelijk herstelplek, dan zorgen wij voor een overdracht voor de desbetreffende collega’s. Deze overdracht wordt aan u meegeven bij het ontslag.

Op de polikliniek (na doorverwijzing door een medisch specialist)
U kunt door uw medisch specialist in het ziekenhuis of Medisch Centrum Brielle, doorverwezen worden voor hart- en longrevalidatie. Na het intake gesprek worden afspraken voor de trainingen in overleg met u ingepland.