Geestelijke verzorging

HomeIk ben patiëntSpecialismenGeestelijke verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan allerlei gedachten, gevoelens en vragen oproepen. Soms kan het fijn zijn daarover met iemand te praten. Daarvoor is in het ziekenhuis  de hulp van een geestelijk verzorger beschikbaar voor alle patiënten en hun naastbetrokkenen. U kunt bij opname of later op de afdeling aangeven of u behoefte hebt aan zijn bezoek. In de zorgverlening werkt de geestelijk verzorger samen met collega artsen, verpleegkundigen en bijvoorbeeld het consultatief palliatief team. 

Het is ook mogelijk dat u spontaan door hem bezocht wordt met de vraag hoe het met u gaat. U bent vrij hier al dan niet op in te gaan.  
De geestelijk verzorger wil u graag een luisterend oor bieden en u, waar nodig, ondersteunen en begeleiden. Een gesprek met hem is vertrouwelijk.

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:
- wat u is overkomen
- uw zorgen
- (ethische) keuzes die u moet maken
- uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing
- de zin van uw  leven of angst voor de toekomst

Ook de eigen vertegenwoordiger van uw levensbeschouwing/geloofsovertuiging of kerkelijke gemeente is van harte welkom. U kunt zelf aan hen doorgeven dat u in ons ziekenhuis bent opgenomen of de geestelijk verzorger doet dit voor u. 

Download of bekijk hier de folder Geestelijke Verzorging in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.