Spreekuur en behandelingen

De patiënten van de polikliniek geriatrie zijn doorgaans 65 jaar of ouder en zijn psychisch, sociaal of lichamelijk kwetsbaar. Vaak hebben ze te maken met een combinatie van ziekten of medicijnen, bijvoorbeeld een patiënt met hartproblemen en dementieklachten. 

De polikliniek Geriatrie houdt zich bezig met dat complexe ziektebeeld van problemen die te maken hebben met de achteruitgang in het functioneren bij oudere patiënten. Hierbij is vaak geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, zoals bij plotseling vallen of bij onbegrepen psychische of lichamelijke klachten. Vaak gaat het om een combinatie van klachten, daarom is het van belang om goed naar het totaalbeeld te kijken.

Geriatrie beoordeeld geriatrische patiënten voorafgaand aan een operatie tijdens de Pre-Operatieve screening. Hierbij wordt o.a. gekeken naar

  • De lichamelijke gesteldheid van de patiënt
  • Het risico op een delier
  • Valrisico
  • Fysieke beperkingen

Daarnaast is Geriatrie betrokken bij ontslagadvisering, delierbehandeling, pre- en postoperatieve screening en geeft zijn algemeen behandeladvies op verzoek van andere specialisten. 

In geval van acute of onverwachte zeer snelle achteruitgang of valproblematiek biedt de polikliniek Geriatrie helaas geen opnamemogelijkheid. Dit verloopt via CuraMare Zorgbemiddeling. Geriatrie en Neurologie werken intensief samen. Bij cognitieve stoornissen worden patiënten voor opname en diagnose doorverwezen naar de geheugenpolikliniek van Neurologie. Ook de nazorgpolikliniek Delier vindt daar plaats, doorverwijzing vindt plaats na beoordeling door de klinisch geriater.