Afdeling

Op de IC/CCU is beademingsapparatuur aanwezig en kunnen mensen terecht voor acute kortdurende nierdialyse. Patiënten op de IC / CCU worden constant bewaakt met speciale apparatuur en door gespecialiseerde verpleegkundigen. Alle meetgegevens van de apparatuur zijn constant zichtbaar in de centrale verpleegpost. 

De intensivist is de hoofdbehandelaar voor IC-patiënten. Elke morgen om 9.00 uur heeft de intensivist overleg over de IC-patiënten met alle betrokken disciplines zoals IC-verpleegkundigen, diëtiste, fysiotherapeut, apotheker, andere specialisten. Voor de CCU-patiënten is de cardioloog de hoofdbehandelaar. De cardioloog loopt elke morgen rond 8.45 uur visite.  

Per dienst zorgt steeds dezelfde verpleegkundige voor de patiënt. De verpleegkundigen op de IC / CCU zijn erin getraind om familie te begeleiden. Zij staan altijd voor u klaar. Wij beschikken over een familiekamer waar familie zich in alle rust kan terug trekken. 

Vanwege de privacy van de patiënt geven wij alleen informatie aan de contactpersoon van de patiënt. Voor de contactpersoon zijn wij dag en nacht bereikbaar.  

De bezoektijden op de IC/CCU zijn dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur. Per patiënt zijn twee bezoekers toegestaan. In overleg met de verpleegkundigen kan afgeweken worden van deze bezoektijden. 

Wij raden u af bloemen mee te nemen naar de afdeling IC in verband met de hygiëne. 

Zodra minder intensieve bewaking en verpleging nodig is, wordt de patiënt overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Hierover informeren wij de contactpersoon.