Psychosociaal spreekuur

Het psychosociaal spreekuur is voor kinderen en ouders met een pedagogische (opvoedkundige) hulpvraag, die in de 1e lijn (bijvoorbeeld door de huisarts of maatschappelijk werk) onvoldoende begeleid kunnen worden. Pedagogische hulpvragen kunnen gaan over huil-, slaap-, eet- en gedragsproblematiek.

Wat houdt dit spreekuur in?
De pedagogisch medewerker coacht, begeleidt en adviseert ouders en kinderen met een pedagogische hulpvraag. Zij zijn gespecialiseerd in gedrag en ontwikkeling van kinderen. Onderliggende medische problematiek wordt beoordeeld door de kinderarts.

Hoe werkt het?
In het eerste intake gesprek gaat u samen met de pedagogisch medewerker het probleem in kaart brengen. Hieruit volgt een een plan/advies, waarmee u thuis aan de slag gaat . Daarna worden er vervolgafspraken gepland.