Spreekuur Eetstoornissen

Het spreekuur eetstoornissen is bedoeld voor  kinderen en jongeren met eetproblemen die een psychische oorzaak hebben.

Wat houdt dit spreekuur in?
Na de intake wordt een behandelplan opgesteld, samen met dietiste en psychische ondersteuning. Voor de psychische ondersteuning is er een samenwerkingsverband met de kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis, YOUZ en Emergis/Ithaka. De kinderarts zorgt voor  begeleiding op  het lichamelijke vlak onder andere door gewichtscontrole.