Spreekuur Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn wij als zorginstelling wettelijk verplicht de 5 stappen van de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen.
Op de SEH en andere afdelingen in ons ziekenhuis, wordt daarom gescreened op signalen van kindermishandeling.
Indien er zorgen zijn, zijn wij verplicht in alle openheid deze zorgen met u te bespreken.
Tijdens een gesprek met onze medisch maatschappelijk werkster en kinderarts bespreken wij  bovengenoemde zorgen met u en de betrokken hulpverlening wordt geïnventariseerd.
Indien nodig wordt met u bekeken of aanvullende hulpverlening noodzakelijk is.