Wanneer uw kind opgenomen is geweest voor alcoholintoxicatie ook wel alcoholvergiftiging genoemd, krijgt uw kind nazorg.

Waar bestaat de nazorg na alcoholintoxicatie uit?
Herstelt uw kind goed na de opname? Kan worden voorkomen dat het opnieuw een alcoholvergiftiging krijgt? Dat zijn zaken die aandacht krijgen tijdens het zogeheten nazorgtraject voor kinderen die een alcoholvergiftiging achter de rug hebben. Dit is ontwikkeld door het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Uw kind wordt gescreend en begeleid door een kinderarts en een kinder- en jeugdpsycholoog. Deze nazorg is belangrijk, want uit onderzoek is gebleken dat het gedrag van kinderen niet automatisch verandert na de schokkende ervaring van een alcoholvergiftiging. Het is ook zaak dat u als ouder of verzorger van het kind de juiste voorlichting krijgt. Want u bent degene die aan het kind moet duidelijk maken wat goede regels en grenzen zijn. De nazorg bestaat uit de volgende stappen:

1. Consult bij de kinderarts
Nadat uw kind is ontslagen uit het ziekenhuis, krijgen u en uw kind zo spoedig mogelijk een oproep voor twee gesprekken. Het gaat om een gesprek met de kinderarts en een gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. Het is belangrijk dat - als het mogelijk is - beide ouders of verzorgers aanwezig zijn tijdens de gesprekken. U kunt tijdens deze afspraken uiteraard ook vragen stellen aan de kinderarts en kinder- en jeugdpsycholoog. U en uw kind voeren het gesprek met de kinderarts op een andere datum dan het gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens de ontmoeting met de kinderarts komt de lichamelijke conditie van uw kind aan de orde. Hoe gaat het met uw kind na de alcoholvergiftiging? Zijn er  lichamelijke klachten die mogelijk door de alcoholvergiftiging zijn opgelopen? Dit kan het geval zijn na bijvoorbeeld een hersenschudding of breuk.

2.  Screening bij de kinder- en jeugdpsycholoog
Voordat u en uw kind op bezoek gaan bij de kinder- en jeugdpsycholoog, ontvangt u gedragsvragenlijsten. De lijsten worden niet alleen ingevuld door de ouders/verzorgers, maar ook door de mentor of docent van uw kind op school. U en de docent doen dit apart van elkaar. Zo kan de kinder- en jeugdpsycholoog het gedrag van uw kind thuis en op school objectief inschatten - in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Als ouders of verzorgers heeft u eerst een gesprek van een uur met de kinder- en jeugdpsycholoog. Ondertussen vult uw kind in de wachtkamer een gedragsvragenlijst voor kinderen in. Daarna voert uw kind een vertrouwelijk gesprek met de psycholoog.
In deze gesprekken komt het sociaal-emotionele functioneren van uw kind aan de orde. Hoe ging het met uw kind vóór de alcoholvergiftiging en hoe gaat het nu? Hoe zijn de leerprestaties en de sociale contacten? U krijgt ook handvatten en tips om uw kind(eren) zodanig op te voeden, dat alcoholgebruik wordt voorkomen.
Enkele weken na de afspraak heeft u een telefoongesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. De uitslag van de gedragsvragenlijsten komt dan aan de orde. U krijgt ook advies over eventuele vervolg-onderzoeken of verwijzing naar hulpverlening.

3. Op indicatie: neuropsychologisch onderzoek
Alcoholgebruik kan leer- en geheugenprestaties aantasten. Daarom krijgen sommige jongeren  neuro-psychologisch onderzoek aangeboden. Dat geldt voor jongeren bij wie aanwijzingen zijn voor binge drinken, achterblijvende schoolprestaties en/of ADHD. Van binge drinken is sprake als een meisje bij een gelegenheid vier glazen of meer alcohol nuttigt en een jongen vijf glazen of meer.
In het nadere neuropsychologisch onderzoek worden intelligentie, concentratie, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht en fijne motoriek getest.

Het is belangrijk dat u het hele traject met uw kind doorloopt. Waarom?
Omdat maanden na het incident nieuwe problemen kunnen ontstaan die het gevolg zijn van de alcohol-vergiftiging. Zowel op psychisch als lichamelijk.