Één op de tien kinderen heeft luchtwegklachten. Astma, bronchitis en bronchiaal hyperactiviteit zijn de meest voorkomende luchtwegaandoeningen. De behandeling of leefregels bij astma of benauwdheid kunnen soms heftig zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om u en uw kind hierin goed te ondersteunen. Kinderen met luchtwegklachten en hun ouders/verzorgers beter helpen is het doel van het kinderlongbegeleidingsteam.

Wie werken er?
De kinderarts, de kinderlongfunctie assistent en de kinderlongverpleegkundige vormen dit team.

De kinderlongverpleegkundigen, Jolanda van de Zande en Marjan Wagner zijn gespecialiseerd in astma en/of benauwdheid bij kinderen. Zij geven u ondersteuning via informatie, begeleiding, praktische tips en adviezen:

  • Ze geven uitleg die voor uw kind begrijpelijk is. 
  • Met behulp van plaatjes laten ze zien hoe de longen eruit zien en hoe ze werken.
  • Ze geven uitleg over het effect van de medicijnen en waar ze terechtkomen in de longen. 
  • Ze kijken hoe de voorgeschreven medicijnen ingenomen worden (inhalatie-instructie).
  • De ernst van de klachten en de mate van prikkelbaarheid van de luchtwegen worden mede bepaald door prikkels uit de omgeving. Dit kunnen allergische en/of niet-allergische prikkels zijn. Samen bekijkt de verpleegkundige hoe uw kind met klachten om kan gaan in het dagelijkse leven. Denk aan zwemles, gymles op school, sport en spel.
  • Het geven van informatie over nieuwe ontwikkelingen. Verwijzing naar informatieve websites.