Spreekuur voor kwetsbare zwangeren 'Een veilige start'

Ieder kind verdient een goede start in het leven en u als ouder wil niets liever dan dat.
Sommige (aanstaande) ouders zijn extra kwetsbaar tijdens de zwangerschap en de periode daarna, door bijvoorbeeld jonge leeftijd, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of verslaving.
Daarnaast kunnen er omstandigheden zijn die uw gezin extra kwetsbaar maken, zoals materiële/financiële problemen, een eigen verleden van mishandeling of verwaarlozing en/of betrokkenheid van jeugdhulpverlening binnen het gezin.

Wie werken er?
Een gynaecoloog, een kinderarts, en een medisch maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?
Nadat u toestemming heeft gegeven voor verwijzing naar het traject “Kwetsbare Zwangeren”, neemt de medisch maatschappelijk werkster contact met u op voor een eerste gesprek.
In dit gesprek bespreekt zij in alle openheid met u waar uw verwijzer zorgen over heeft en hoe u daar zelf over denkt. Dit gesprek vindt plaats in het ziekenhuis.
Er wordt geïnventariseerd welke professionele hulpverlening al betrokken is en wie u straks allemaal kunnen helpen bij de zorg voor uw kind (bijvoorbeeld aanvullende professionele hulpverleners, buren, vrienden en/of familie).

Samen
De veiligheid van uw kind staat altijd voorop. Samen maakt u een plan waarin staat wat er geregeld moet worden om voor u en uw kind een goede veilige start te realiseren.

Overleg
De bij u betrokken medewerkers bespreken uw problematiek tijdens een intern overleg met elkaar. Uw begeleidster neemt met u door wat de gemaakte afspraken zijn.

Verslag
Indien de hulpverlening georganiseerd is, ontvangen alle betrokken hulpverleners, uw huisarts en verloskundige/gynaecoloog een brief. Dit is belangrijk, zodat iedereen die u begeleidt, goed op de hoogte is van de afspraken die voor en met u gemaakt zijn.