Stembandafwijkingen

Stemproblemen, zoals geen stem hebben of hees zijn, hebben soms te maken met een afwijking van de stembanden, soms met verkeerd stemgebruik en soms met beide. Om tot de juiste diagnose te komen is er een speciaal spreekuur waarin de KNO-arts en een gespecialiseerde logopedist samenwerken om een juiste diagnose te stellen, het zogenaamde stemmenspreekuur. U kunt hiervoor geen aparte afspraak maken. Tijdens het eerste algemene KNO-consult wordt bepaald of u op het stemmenspreekuur moet worden gezien.