Duizeligheid is een aandoening die zeer vervelend kan zijn; zeker wanneer deze continu aanwezig is. Mensen worden er erg onzeker door. De aandoening kan bij wijze van spreken ontstaan vanuit de kleine teen tot aan het hoofd. Het achterhalen van de oorzaak is dan ook meestal niet eenvoudig. Omdat duizeligheid vaak ontstaat vanuit de evenwichtsorganen, die in het binnenoor zitten, komen mensen over het algemeen als eerste terecht bij de KNO-arts. Een combinatie van een  nauwkeurig verhaal en uitgebreid onderzoek zijn nodig om de oorzaak te achterhalen.