Gehoorproblemen komen op alle leeftijden voor, echter ontstaan voornamelijk op oudere leeftijd door slijtage van de zenuwcellen. Omdat het een zintuiglijke functie is, hebben mensen er veel last van. De communicatie verloopt slechter en mensen dreigen steeds meer geïsoleerd te raken. Op jongere leeftijd heeft het meestal te maken met een nog niet goed ontwikkelde buis van Eustachius waardoor er vocht in het middenoor blijft staan. Kinderen lopen hierdoor kans een achterstand in de taal en spraakontwikkeling op te lopen. Via een analysetraject kan de KNO-arts achterhalen wat de oorzaak is van de gehoorvermindering en wat de opties voor verbetering zijn.