Om uw gehoor te testen voert de audiometrist in opdracht van de arts een hoortest uit. Deze test vindt plaats in een speciale geluidsarme cabine.
Bij iedere vorm van gehooronderzoek laten wij u geluiden op verschillende sterktes en toonhoogtes horen. Wij noteren welke geluiden u wel en welke u niet hoort. Dit geeft niet alleen een beeld van de ernst van het gehoorverlies, maar ook van het soort gehoorverlies.

Een gehoortest kunnen wij alleen doen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.