Verwijzing hoortoestellen

Verwijzing door audicien naar KNO-poli voor hoortoestellen
Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een kno-arts.  De tussenkomt van de huisarts is in deze situatie niet meer nodig.

Hoe maakt u een afspraak?

  • De audicien geeft u een verwijsbrief mee
  • U kunt de afspraak niet digitaal inplannen
  • De afspraak kunt u maken via ons Afsprakenbureau, telefoon 0187 60 2355
  • Vermeld bij het maken van de afspraak dat het om een verwijzing van de audicien gaat

Wat neemt u mee naar de afspraak?

  • De verwijsbrief van de audicien
  • De verwijsbrief geeft u af aan de doktersassistente van KNO
  • Als wij geen verwijsbrief van u ontvangen, komen de kosten van het consult voor uw eigen rekening