Zelfmeten

Als u antistollingsmedicatie slikt, dan kunt u zelf uw INR bepalen met zelfmeetapparatuur. INR is een maat voor de stollingswaarde van het bloed. Wilt u dit zelf gaan meten, dan kunt u dit leren tijdens de training zelfmanagement die u kunt volgen in het laboratorium in Dirksland. 

Programma zelfmanagement
1e contactmoment
Intructie zelfmeetapparatuur Coaguchek XS
Tussen het 1e en 2e contactmoment volgt u lessen op de computer en bepaalt u uw INR. 

2e contactmoment
Controle vingerprik
Na maximaal 2 weken start een trainingsfase die 3 maanden duurt. In deze periode meet u wekelijks uw INR.  Verder gebruikt u deze periode om uw vaardigheden te trainen. Op werkdagen geeft u voor 12.00 uur uw INR door via het digitale logboek. Dezelfde dag om 1700 uur kunt u uw nieuwe dosering opvragen.

3e contactmoment
Na 3 maanden nodigen wij u uit voor een evaluatie over het prikken en het naleven van de afspraken. Ook controleren wij nogmaals de priktechniek, volgt een dubbelmeting op uw zelfmeetapparatuur CoaguChek XS en de CoaguCheck XC van de trombosedienst Dirksland.

Jaarlijkse controle
Een keer per jaar nodigen wij u uit voor het uitlezen van het geheugen van uw CoaguChek XS.  Verder controleren wij uw apparaat door deze te vergelijken met het apparaat van de trombosedienst Dirksland.

Zelf meten, hoe doe ik dat?
Zelf meten is makkelijker dan u denkt.
Meer informatie over trombose en zelf uw INR bepalen met de Coaguchek XS vindt u op www.coaguchek.nl  

Zelfmeten aanvragen?
Om zelf te meten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u gebruikt voor de rest van uw leven antistollingsmedicatie
  • u heeft internet om de gemeten stollingstijd (INR) ditigaal door te geven aan de trombosedienst
  • u hebt goede ogen en een redelijk vaste hand

Voldoet u aan de voorwaarden en uw wilt zelf gaan meten, vul dan het onderstaande formulier in.