Begeleiding en nazorg

Wanneer de diagnose kanker is gesteld, breekt er voor u en uw naasten een onzekere tijd aan. Begeleiding en nazorg is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van kanker. De ziekte veroorzaakt zowel lichamelijk als geestelijke klachten en kan invloed hebben op uw dagelijks functioneren en sociale contacten. Het kan zijn dat u voldoende steun ervaart vanuit uw naasten of dat u extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn veel mogelijkheden om passende zorg voor u te vinden.

Lastmeter

Een meetinstrument waar wij gebruik van maken is de lastmeter met vragenlijst. Hierin kunt u aangeven waar u problemen ervaart en inventariseren welke hulpvragen er zijn.

Psycholoog

Ervaart u psychische klachten zoals depressie of angst is er de mogelijkheid om doorverwezen te worden naar de psycholoog. Die zal aandacht geven aan de manier waarop u in het leven staat in het kader van ziekte en herstelproces. Het kan zijn dat u zich door uw ziekte erg angstig, gespannen of somber voelt. Veel patiënten voelen zich ook erg moe of lusteloos, piekeren veel en slapen slecht. De medisch psycholoog kan u helpen om gevoelens van angst en verdriet die samenhangen met de ziekte die u is overkomen, te verwerken. Indien gewenst wordt uw partner daar één of meerdere keren bij betrokken. Een verzoek om verwijzing naar de medisch psycholoog moet verlopen via uw behandelend specialist.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger luister naar u, en ondersteunt en begeleidt u in uw situatie. We helpen u leren omgaan met de aandoening en waar mogelijk meer zicht en regie krijgen op het leven. Wij noemen dit herstel-ondersteunende zorg. Familie en mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Daar is de geestelijk verzorger er ook voor uw familie en mantelzorger. Een gesprek met de geestelijk verzorger is een vrijplaats voor wat u bezighoudt; een plek waar levens- en zingevingsvragen zonder oordeel gesteld kunnen worden. Er is ruimte voor alle emoties, gedachten en vragen.

AYA-zorg

Voor jongvolwassen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar die gediagnostiseerd zijn met kanker hebben ongeacht de fase van ziek zijn zorgbehoeftes die passen bij deze levensfase Dit kan gaan over vragen over opleidingen en werk, vruchtbaarheid en seksualiteit, relaties en  sporten. AYA-zorg is kan hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op: www.ayazorgnetwerk.nl.

Stichting OOK

Bij stichting OOK kunt u terecht voor informatie, begeleiding en advies. Ze bieden een luisterend oor en helpt u en uw naasten met allerlei (niet medische) onderwerpen. Voor, tijdens en na de behandeling. Doel van stichting OOK is optimale ondersteuning geven op het juiste moment. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-ook.nl

Fysiotherapie

Er zijn fysiotherapeuten die zich specifiek richten op het behandelen van mensen, die kanker hebben of hebben gehad, maar nog problemen hebben met de gevolgen van de ziekte. Het kan daarbij gaan om problemen met bewegen, maar ook om bijvoorbeeld pijn, vermoeidheidsklachten of conditieverlies. De problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. Een oncologisch fysiotherapeut kan hulp bieden in alle fasen van de ziekte. Het is per zorgverzekering verschillend hoe de vergoedingen zijn. Ons advies is dit altijd eerst bij uw zorgverzekering na te vragen. Voor een fysiotherapeut in uw woonomgeving kunt u kijken op www.verwijsgidskanker.nl

Diëtiste

Tijdens en na een behandeling kunt u last hebben van verminderde eetlust of smaakverandering. U verliest dan gewicht. Een diëtiste kunt u helpen door het geven van adviezen. 

Meer informatie

Brochure KWF ‘vermoeidheid na kanker’, via www.kanker.nl
www.mindermoebijkanker.nl
www.kanker.nl