Nederlandse Kankerregistratie

Als  bij u kanker wordt vastgesteld, stelt uw behandelend arts enkele medische gegevens over u geanonimiseerd - dus zonder uw persoonsgegevens - beschikbaar aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het IKNL is een landelijke organisatie die deze gegevens vastlegt in de Nederlandse Kankerregistratie. De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie worden gebruikt om na te gaan hoe vaak en waar kanker in Nederland voorkomt, om de behandeling van kanker te verbeteren en om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Meer informatie over de registratie van kanker vindt u  op www.kankerregistratie.nl of download deze folder