Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg en ondersteuning die mensen krijgen in de laatste fase van het leven. Er wordt steeds opnieuw gezocht naar het evenwicht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen van de patiënt. Het gaat bij palliatieve zorg om kwaliteit van leven. 

Consultatief palliatief team
Elk ziekenhuis in Nederland dat oncologische zorg biedt, hoort te beschikken over een team palliatieve zorg. Zo is er in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een gespecialiseerd team voor ondersteunende en palliatieve zorg: het consultatief palliatief team. Het consultatief palliatief team streeft - samen met de behandelend arts - naar de beste zorg voor de patiënt, door goede symptoombestrijding, door het geven van informatie en door te ondersteunen bij het maken van (levenseinde) keuzes.

Continuïteitshuisbezoek
Het continuïteitshuisbezoek is een vorm van palliatieve zorg door middel van een huisbezoek door een wijkverpleegkundige. Het vindt plaats na ontslag vanuit het ziekenhuis of de polikliniek. Een continuïteitshuisbezoek wordt ingezet bij een patiënt ,die voor opname of behandeling nog géén contact heeft gehad met een thuiszorgorganisatie. De hulpvraag wordt in kaart gebracht om te voorkomen dat u met vragen of problemen in de thuissituatie blijft rondlopen

Meer informatie
overpalliatievezorg.nl
palliatievezorg.nl
netwerkpalliatievezorg.nl/goereeoverflakkee