Tijdens uw bezoek op de polikliniek komt u in contact met verschillende zorgverleners, zoals de internist-oncoloog, internist-hematoloog, de coördinerend oncologieverpleegkundige op de polikliniek en de oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling.

De internist – oncoloog of internist-hematoloog
Is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Voorafgaand aan de behandeling verricht deze specialist verschillende onderzoeken, bespreekt de uitslagen met u en overlegt welke behandeling mogelijk is. Tijdens de behandeling heeft u regelmatig controleafspraken bij de oncoloog en ook na de behandeling blijft u onder controle van de specialist op de polikliniek.

De coördinerend oncologieverpleegkundige op de polikliniek
De coördinerend oncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met kanker. Zij geeft u uitleg over de behandeling en bijwerkingen. Tijdens de behandelperiode heeft u ook controleafspraken bij de coördinerend oncologieverpleegkundige. Daarnaast zijn zij gedurende de hele behandelperiode – en ook daarna- uw vaste aanspreekpunt. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar bij vragen of problemen.

De oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling
De verpleegkundige die u op de dagbehandeling begeleidt, is eveneens een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige en dient de chemotherapie en/of doelgerichte therapie toe. Dit is meestal in de vorm van een infuus, soms in de vorm van een injectie. Verder geeft zij waar nodig aanvullende uitleg over de behandeling.