Regionale samenwerking

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt samen met verschillende partijen om de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden.  Deze samenwerking heeft als doel dat elke patiënt met kanker toegang heeft tot de beste zorg, zo dichtbij mogelijk. ‘Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.’

Oncologiecommissie

Het ziekenhuis voert een actief beleid aangaande multidisciplinaire oncologische zorg in de regio. De Oncologiecommissie functioneert hierbij als een advies en besluitorgaan. De Oncologiecommissie is een multidisciplinaire ziekenhuiscommissie met daarin:

  • Vertegenwoordigers van medische disciplines betrokken bij de oncologische en palliatieve zorg
  • Vertegenwoordigers van de verschillende verpleegkundige disciplines
  • Vertegenwoordigers van de psychosociale en paramedische disciplines
  • Vertegenwoordigers van het management.

Concord

Concord is een netwerk van negen ziekenhuizen die samenwerken aan betere kankerzorg. Het doel hiervan is het realiseren van betere behandelresultaten, een hogere doelmatigheid en kosteneffectiviteit. Met elkaar realiseren zorgprofessionals in de regio dat mensen met kanker de best mogelijke, patiëntvriendelijke en efficiënte oncologische zorg krijgen en ervaren.

www.oncologienetwerkconcord.nl

Borstkankercentrum ZuidHollandZuid

Het centrum is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Meer dan tachtig medici, paramedici en verpleegkundigen werken intensief samen om u hoogwaardige zorg te geven. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van de beste behandeling.

Door kennis en kunde op het gebied van borstkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we samen de zorg voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden verder verhogen.

www.borstcentrumzuidhollandzuid.nl

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

Indien de behandeling met radiotherapie geïndiceerd is wordt u doorverwezen naar het ZRTI. Het ZRTI werkt nauw samen met verwijzend specialisten uit de regio. Het ZRTI biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling). De radiotherapeut-oncologen nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen en heeft spreekuur binnen ons ziekenhuis. De behandeling met radiotherapie vindt plaats op de locaties in Roosendaal en Vlissingen.

www.zrti.nl