Als u een nieuwe knie of heup krijgt, dan volgt u in ons ziekenhuis het zogenaamde Rapid Recovery traject. Voorafgaand aan uw opname krijgt u tijdens een voorlichtingsbijeenkomst informatie over de behandeling en de revalidatieperiode. Ook bezoekt CuraMare Thuiszorg u om samen het nazorgtraject, eventuele aanpassingen aan uw woning en de aanschaf of huur van hulpmiddelen door te nemen.

Bij Rapid Recovery worden de volgende stappen gezet:
1. Inplannen opname voor nieuwe knie of heup
2. Voorlichtingsbijeenkomst
3. Thuisbezoek door CuraMare Thuiszorg
4. Behandeling en maximaal 1 nacht verblijf in het ziekenhuis
5. Wondcontrole en eventuele overige zorgondersteuning door CuraMare Thuiszorg.