Psychiatrie

Diagnostiek en behandeling van psychische en/of psychiatrische klachten bij patiënten met een lichamelijke aandoening is het terrein van de ziekenhuispsychiatrie. Hierbij kan het gaan om tijdelijke verwardheid na een operatie, depressiviteit als gevolg van het ziek-zijn, extreme angst voor medische ingrepen of slaapstoornissen tijdens opname in het ziekenhuis.

Uw afspraak

Uw afspraak

Wachttijden

Wachttijden

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.