Schilklierfunctiestoornissen

Bij schildklierfunctiestoornissen maakt de schildklier te weinig (hypothyreoïdie) of juist te veel schildklierhormoon (hyperthyreoïdie) aan. Deze aandoening komt veel voor en kan meestal worden behandeld door de huisarts of internist.

Behandeling hypothyreoïdie
Meestal wordt deze schildklieraandoening behandeld met medicijnen die de schildklier stimuleren.

Behandeling hyperthyreoïdie
Voor de behandeling van een te snel werkende schildklier wordt u over het algemeen doorverwezen naar een internist. Verschillende (combinaties van) behandelingen zijn mogelijk:

  • Medicijnen
  • Radioactief jodium
  • Operatie

De medisch specialist stemt met u af welke behandeling het beste voor u is.