Spataderen

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige aderen, die direct onder de huid liggen. Spataderproblemen komen voornamelijk voor in de benen.

Hoe ontstaan spataderen?
Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de aderen gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt, doordat het bloedvat wijder wordt óf omdat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd. Als de kleppen in een ader lekken, wordt de druk onder die kleppen groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen hiervan zichtbaar als spataderen. Maar ook oedeem benen, verkleurde plekken en/of niet genezende wonden kunnen een uiting zijn van spataderen.

Wie krijgen spataderen?
Iedereen kan spataderen krijgen, maar er zijn mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen. Bijvoorbeeld als:

 • Spataderen in je familie voorkomen (erfelijkheid)
 • Je zwanger bent
 • Je veel en lang moet (stil) staan/zitten tijdens je werk of bezigheden
 • Je in het verleden trombose in je been hebt gehad
 • Je overgewicht (adipositas) hebt 
 • Je een trauma aan je benen hebt gehad, zoals botbreuken, kneuzingen of een operatie

Wat zijn de klachten?
Klachten van spataderen kunnen zijn:

 • Jeuk 
 • Pijn 
 • Vermoeide benen 
 • Onrustig gevoel in het (onder)been (vaak aan het begin van de nacht) 
 • Kramp (in de nacht)
 • Verkleurde plekken (al dan niet met zichtbare spataderen)

Sommige mensen hebben geen klachten, maar ervaren de spataderen als storend.

Bij spataderen is er een vergrote kans op het krijgen van een trombosebeen of aderontstekingen. Ook kunnen spataderen dikke enkels (oedeem) en open wonden (ulcus cruris) veroorzaken. 

Diepe Veneuze Insufficiëntie
Diepe Veneuze Insufficiëntie (DVI) is een ziekte van het afvoerende vaatstelsel. Het afvoerende vaatstelsel bestaat uit twee systemen: het oppervlakkige systeem en het diepe systeem. Het oppervlakkige systeem kunt u zelf op de benen zien als zichtbare spataderen, maar er is ook een deel van het oppervlakkige systeem dat u niet kunt waarnemen. Afwijkingen aan het oppervlakkige systeem is geen groot probleem, want u kunt zonder deze oppervlakkige (zieke) aderen. Deze kunnen dan worden behandeld, omdat het diepe systeem al het bloed afvoert. Als het diepe systeem niet goed funcioneert  spreken we van een Diepe Veneuze Insufficiëntie (DVI). Lees meer over Diepe Veneuze Insufficiëntie (DVI) in de folder

Patiëntenvereniging 
Op de website van patiëntenvereniging http://harteraad.nl vindt u informatie over spataderen en andere hart- en vaataandoeningen.