Spreekuur en behandelingen

Iedere patiënt met een complexe wond kan op het spreekuur terecht. Denk aan behandeling van:

  • acute wonden, zoals brandwonden, (deze wonden zien wij graag binnen 24 uur)
  • traumawonden en niet- complexe chirurgische wonden
  • chirurgische, complexe wonden (moeilijk genezende of geïnfecteerde wonden)
  • ulcus cruris (open been)
  • diabetische voetwonden wonden aan de voet bij suikerziekte)
  • decubituswonden (doorligwonden)
  • oncologische wonden en ulcera (wonden bij doorgroei van een tumor en/of door bestralen).

Patiënten met diabetische voetwonden kunnen worden doorverwezen naar het voetenteam. Het team maakt een plan voor de behandeling van de voet en voor het voorkomen van de kans op nieuwe voetproblemen. De revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker, internist en de gipsverbandsmeester maken dan ook deel uit van het team.

Het team kan u ook doorverwijzen naar de dermatoloog, pedicure, podotherapeut en/of diabetes verpleegkundige.