Wat zijn je rechten

HomeKinderwebsiteWat zijn je rechten

Kinderen hebben rechten. In de wet staat dat je vanaf 12 jaar oud genoeg bent om zelf mee te denken over je behandeling in het ziekenhuis. Je mening is dus net zo belangrijk als die van je ouders. Als je 16 bent, mag je hier zelfs alleen over beslissen.

Wat staat er in de wet?

In de wet staat bijvoorbeeld:

  • Wie toestemming mag geven voor een onderzoek of behandeling;
  • Wie recht heeft op informatie die nodig is om toestemming te geven;
  • Wie het medisch dossier mag zien.

Van 12 tot en met 15 jaar

Zowel jij als je ouders moeten goed geïnformeerd worden. Behalve je ouders moet jij ook toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Je ouders mogen je medisch dossier inzien met je toestemming. Lees meer

Vanaf 16 jaar en ouder

Jij hebt het recht om volledig geïnformeerd te worden. Je ouders worden alleen geïnformeerd als jij akkoord gaat. Jij kunt zelf beslissen of je toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling. Jij mag altijd je medisch dossier inzien. Je ouders alleen met jouw toestemming. Lees meer

Het Handvest Kind en Ziekenhuis legt de tien rechten van kinderen uit.