Letselschade

Wanneer u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een (medische) behandeling kunt u het ziekenhuis hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Als bij een medische behandeling iets misgaat of het resultaat tegenvalt, betekent dit niet automatisch dat er een fout is gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte waarover nog weinig bekend is. Ook kan er tijdens de operatie een complicatie optreden die de arts niet had kunnen voorzien of voorkómen. In zulke gevallen is er geen sprake van een medische fout en bestaat er dus geen recht op schadevergoeding.

In een notendop treft u hier het wettelijk ‘recept’ voor aansprakelijkheid:

  • De hulpverlener en/of instelling moet onzorgvuldig hebben gehandeld.
  • De patiënt moet daadwerkelijk schade hebben geleden.
  • De patiënt moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door dit onzorgvuldig  handelen (causaal verband).Het bewijs hiervoor moet door de patiënt worden geleverd. De hulpverlener heeft echter wel een ophelderingsplicht.

Bent u van mening dat u schade heeft ondervonden, stuur ons dan een brief waarin het volgende beschreven is:

  • wat er is voorgevallen
  • wanneer dit is gebeurd
  • welke schade u heeft geleden
  • wat daarvan de oorzaak is
  • zo mogelijk welke hulpverlener(s) en/of afdeling(en) erbij betrokken zijn. 

Het ziekenhuis stuurt uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar, die het verder afhandelt. U kunt uw aansprakelijkstelling sturen naar:
Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
t.a.v. secretaris Raad van Bestuur
Postbus 153
3240 AD Middelharnis