Zaakschade

Ons ziekenhuis is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen zijn hierdoor niet altijd te voorkomen. Wij adviseren u bij uw bezoek aan ons ziekenhuis geen waardevolle (emotionele) spullen en zo min mogelijk geld mee te nemen. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van dergelijke zaken.

Als buiten uw schuld schade ontstaat aan uw eigendommen kan dit in aanmerking komen voor vergoeding. Hierbij moet wel duidelijk zijn dat de organisatie of het personeel verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het ontstaan van schade of verlies. Een verzoek tot schadevergoeding kunt u indienen met behulp van het schadeformulier beschadiging of vermissing van eigendommen. Wij vragen u hierbij aan te tonen waaruit de schade bestaat. Voeg daarom een kopie van de originele aankoopnota bij. De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de dagwaarde van de verloren/beschadigde zaak. 

Na het indienen van het schadeformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere afhandeling. U kunt het formulier sturen naar:
Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
t.a.v. bestuursondersteuning 
Postbus 153
3240 AD Middelharnis