Klachten

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u had verwacht. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is uw klacht bespreken met de betrokken arts, medewerker of leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen. Mocht u  toch beslissen om een klacht in te dienen, dan kunt u dit doen via de klachtenfunctionaris. Meer informatie vindt u in de folder Klachtenregeling.

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Een klacht?

Een klacht?

Klachtenonderzoekscommissie

Klachtenonderzoekscommissie

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.