Kwaliteitsindicatoren

Prestatie-indicatoren
Als ziekenhuis houden we veel gegevens bij; gegevens over patiënten, behandelingen, opnames enzovoort. Deze gegevens gebruiken we om te kijken hoe we onze zorg uitvoeren en waar we kunnen verbeteren. Voor veel  van deze gegevens zijn bepaalde normen vastgesteld. Hiermee kunnen we meten hoe we presteren en of het nodig is om bij te sturen.  Wilt u meer weten over deze prestatie-indicatoren, kijk dan op www.ziekenhuizentransparant.nl

Inzicht in kwaliteitsgegevens
In samenwerking met andere ziekenhuizen is de ziekenhuischeck ontwikkeld. Alle ziekenhuizen in Nederland geven hier inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Zo kunt u op één site  kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen bekijken en vergelijken en weet u  nog beter waar u aan toe bent. Kijk op www.ziekenhuischeck.nl om de resultaten van ons ziekenhuis te bekijken. 

Sterftecijfers
De sterftecijfers van ziekenhuizen in Nederland worden gemeten met de HSMR – de Hospital Standardised Mortality Ratio. De HSMR is een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. De HSMR vergelijkt de verwachte sterfte met de werkelijke sterfte. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante kenmerken zoals leeftijd, ernst van de ziekte en bijkomende aandoeningen en de opnamen. Een HSMR boven de 100 betekent dat er meer patiënten zijn overleden dan kan worden verwacht op basis van het patiënten profiel, bij een HSMR onder de 100 zijn er minder overlijdens geweest dan verwacht.  Download hier de cijfers van 2022. 

Wat betekenen de sterftecijfers?
Uit onderzoek blijkt dat sterftecijfers niet per definitie iets zeggen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De HSMR is hiermee geen geschikt instrument om de kwaliteit van zorg te meten of om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Dit heeft onder andere te maken met factoren als de samenstelling van de (lokale) bevolking en de volledigheid en kwaliteit van de gegevensregistratie. Daarnaast wordt er in de berekening van het sterftecijfer onvoldoende rekening gehouden met palliatieve zorg.

Sterftecijfers 2022
Het HSMR sterftecijfer van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ligt in 2022 op 84, dit betekent dat de werkelijke sterfte lager is dan verwacht. Het sterftecijfer ligt hiermee onder het landelijk gemiddelde.

Sterftecijfers 2020-2022
Om een preciezer beeld te kunnen geven, wordt de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. De HSMR in de periode van 2020-2022 lag op 91, dat betekent dat de sterfte lager is dan verwacht en lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Wat doet Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis met de sterftecijfers?
Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg te monitoren en waar nodig te verbeteren. De HSMR is een indicatorvanw bedoeld voor interne signalering. Bij ziektebeelden waarbij het sterftecijfer hoger ligt dan verwacht wordt nader onderzoek gedaan om de oorzaak te achterhalen en waar nodig verbetermaatregelen te nemen.